1. Xem dự báo giờ tại trạm

Người dùng đến điểm dừng, mở ứng dụng

 • Hệ thống tự động định vị để xác định vị trí hiện tại của người dùng tại chức năng Xung quanh
 • Chức năng hiển thị danh sách các tuyến đi qua từng trạm dừngthời gian dự kiến xe đến trạm dừng, cho phép người dùng theo dõi thời gian đến điểm dừng của tuyến xe cần đón.

2. Tìm đường đa phương thức

Người dùng có thể tìm đường theo 2 cách sau:

Cách 1: Tìm đường từ vị trí hiện tại đến điểm đến

 • Người dùng mở ứng dụng “Go!Bus”, chọn chức năng Xung quanh để định vị vị trí hiện tại.
 • Nhập điểm đến, nhấn vào biểu tượng "Đi" để di chuyển đến màn hình tìm kiếm.
 • Nhấn "Tìm đường" để thực hiện tìm kiếm lộ trình từ vị trí hiện tại đến điểm đến.

Cách 2: Tìm đường từ vị trí bất kỳ đến điểm đến

 • Thực hiện theo các bước như ở cách 1, khi đến màn hình tìm kiếm người dùng thay đổi thông tin điểm đi hoặc điểm đến bằng các vị trí bất kỳ.
 • Nhấn "Tìm đường" để thực hiện tìm kiếm lộ trình từ vị trí bất kỳ đến điểm đến
 • Nhấn chọn vào lộ trình bất kỳ để xem nhiều thông tin hơn của lộ trình
 • Nhấn vào từng trạm trên lộ trình, bản đồ hiển thị trạm dừng tương ứng và ngược lại

3. Tra cứu tuyến

Người dùng mở ứng dụng "Go!Bus", chọn chức năng Tra cứu.

 • Hệ thống tự động hiển thị tất cả danh sách các tuyến xe.
 • Hoặc người dùng có thể tìm kiếm các tuyến xe theo nhu cầu.

4. Đánh giá tuyến

 • Từ chức năng "Tra cứu tuyến", chọn một tuyến mà người dùng muốn đánh giá, ví dụ đánh giá Tuyến 04 như sau:

5. Đánh giá chuyến xe

 • Người dùng mở ứng dụng "Go!Bus", chọn chức năng Thêm / Đánh giá chuyến xe

6. Gửi thông tin phản ánh

 • Chức năng cho phép người dùng thực hiện:
  • Gửi thông tin phản ánh đến Trung tâm các vấn đề liên quan đến giao thông công cộng
  • Theo dõi quá trình xử lý phản ánh
  • Nhận thông báo về kết quả xử lý từ Trung tâm
  • Tiếp tục phản ánh lại hệ thống trong trường hợp thực tế sự cố chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt chất lượng
 • Người dùng mở ứng dụng "Go!Bus", chọn chức năng Thêm / Phản ánh, góp ý