1. Xem dự báo giờ tại trạm

Người dùng đến điểm dừng, mở ứng dụng

  • Hệ thống tự động định vị để xác định vị trí hiện tại của người dùng tại chức năng Xung quanh
  • Chức năng hiển thị danh sách các tuyến đi qua từng trạm dừngthời gian dự kiến xe đến trạm dừng, cho phép người dùng theo dõi thời gian đến điểm dừng của tuyến xe cần đón.

2. Tìm đường đi

  • Người dùng mở ứng dụng “Go!Bus”, chọn chức năng Xung quanh để định vị vị trí hiện tại.
  • Nhập điểm đến, nhấn vào biểu tượng "Đi" để di chuyển đến màn hình tìm kiếm.
  • Thực hiện tìm kiếm lộ trình từ vị trí hiện tại đến vị trí cần tìm
  • Nhấn chọn vào lộ trình bất kỳ để xem nhiều thông tin hơn của lộ trình
  • Nhấn vào từng trạm trên lộ trình, bản đồ hiển thị trạm dừng tương ứng và ngược lại

3. Tra cứu tuyến

Người dùng mở ứng dụng Go!Bus, chọn chức năng Tra cứu.

  • Hệ thống tự động hiển thị tất cả danh sách các tuyến xe.
  • Hoặc người dùng có thể tìm kiếm các tuyến xe theo nhu cầu.