Đối tượng tham gia

Cán bộ, Công chức, Viên chức, Đoàn viên Công Đoàn, Đoàn Thanh Niên của Sở Giao thông Vận tải TPHCM.

Cách thức tham gia

 • Người tham gia tải ứng dụng NTCB trên Android hoặc iOS.
 • Người tham gia phải đăng ký thông tin cá nhân trên ứng dụng. Thành tích chỉ được ghi nhận khi thông tin cá nhân nhập vào chính xác và được BTC xác nhận.
 • Để thực hiện chuyến đi hợp lệ, người tham gia cần thực hiện:
  • Bấm Bắt đầu và xác nhận bắt đầu hành trình trên ứng dụng NTCB ngay khi chuẩn bị lên xe buýt. Việc bắt đầu chỉ hợp lệ khi vị trí bấm bắt đầu và vị trí lên xe buýt thực tế cách nhau không quá 50m.
  • Thực hiện hành trình, khi chuẩn bị xuống xe buýt, bấm Kết thúc hành trình để ghi nhận 1 hành trình. Việc kết thúc chỉ hợp lệ khi vị trí bấm kết thúc và vị trí xuống xe buýt thực tế cách nhau không quá 50m.
 • Một hành trình hợp lệ khi thỏa các điều kiện:
  • Vị trí bắt đầu hợp lệ
  • Vị trí kết thúc hợp lệ
  • Hành trình chỉ bao gồm 1 tuyến (khi thực hiện hành trình có chuyển tuyến, cần tiến hành ghi nhận hành trình 2 lần)
  • Hành trình phải dài hơn 50m.
 • Người tham dự có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết trên ứng dụng NTCB.
 • Việc xác định thành tích dựa trên:
  • Số hành trình
  • Tổng độ dài các hành trình
  • Các yếu tố ưu tiên khác do BTC quy định.
 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.