Để tham gia chương trình Nào ta cùng buýt người sử dụng phải đăng ký thông tin cá nhân trên ứng dụng.

Cài đặt ứng dụng

Đăng ký thông tin

  • Bước 1: Tích vào ô Xác nhận tham gia
  • Bước 2: Nhập thông tin cá nhân
  • Bước 3: Nhấn nút Lưu thông tin

Thực hiện hành trình

  • Bấm Bắt đầu và xác nhận bắt đầu hành trình trên ứng dụng NTCB ngay khi chuẩn bị lên xe buýt.
  • Thực hiện hành trình, khi chuẩn bị xuống xe buýt, bấm Kết thúc hành trình để ghi nhận 1 hành trình.
  • Tại hộp thoại Xác nhận, bấm Xác nhận gửi để gửi thông tin hành trình về cho Ban Tổ Chức.

Người sử dụng có thể xem lại các hành trình đã gửi hoặc chưa gửi, trạng thái hành trình đã được Ban Tổ Chức duyệt hay chưa duyệt ở chức năng: Thêm/Nào ta cùng buýt/Hành trình của bạn.