Trên cơ sở phân tích tình hình dịch bệnh COVID-19 ở trong nước và trên thế giới, Việt Nam vẫn đang kiểm soát tình hình dịch bệnh nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đồng ý kiến nghị kéo dài thời gian cách ly xã hội ở một số địa phương đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2020, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp ngày 15 tháng 4 năm 2020 về triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giao thông vận tải thông báo tiếp tục tạm ngưng hoạt động xe buýt đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2020.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng xin thông tin đến người dân, hành khách được biết. Vì sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần tích cực cùng nhân dân cả nước chống dịch, rất mong quý hành khách hạn chế tối đa việc đi lại nếu không thực sự cấp bách. Chúng tôi hân hạnh sẽ được phục vụ quý khách trở lại trong thời gian sớm nhất.