1. Cài đặt ứng dụng trên Android

Đường dẫn ứng dụng "https://mcpt-bms-depot.web.app/"

Nhập đường dẫn "https://mcpt-bms-depot.web.app/"

2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng

Mỗi Doanh nghiệp vận tải sẽ được Trung tâm cấp 1 mã vận hành để đăng nhập vào hệ thống. Mã vận hành chỉ áp dùng trong ngày.

a, Trường hợp xe xuất bến:

Lưu ý khi nhập vé lượt (hoặc vé học sinh):

  • Trong trường hợp một chuyến có sử dụng cùi vé thứ 2 thì lúc bắt đầu chuyến đó phải nhập vào ô Mã bắt đầu #2
  • Trường hợp ngược lại không sử dụng cùi vé thứ 2 thì không cần nhập.

b, Trường hợp xe về bến:

Lưu ý khi nhập vé lượt (hoặc vé học sinh):

  • Trong trường hợp đã nhập cùi vé thứ 2 lúc bắt đầu chuyến thì lúc kết thúc chuyến đó phải nhập vào ô Mã kết thúc #2
  • Trường hợp ngược lại thì không cần nhập.